HKCC同學可享用理大紅磡灣校園、理大西九龍校園、理大校園及聯校運動中心提供的體育設施:

地點 設施 主要活動
理大紅磡灣校園
禮堂 禮堂 籃球/ 羽毛球/ 排球/ 乒乓球
綵排室 舞蹈/ 表演藝術
理大西九龍校園
禮堂 禮堂 籃球/ 羽毛球/ 排球/ 乒乓球
綵排室 舞蹈/ 表演藝術
健身中心 健身訓練
理大校園
邵逸夫體育館 禮堂 籃球/ 羽毛球
體育練習場 羽毛球/ 排球
活動室 舞蹈/ 太極/ 瑜珈/ 普拉提
天台網球場 網球
乒乓球室 乒乓球
健身室 健身訓練
方樹泉堂 籃球/ 排球
廣安金禧體育中心 禮堂 羽毛球
活動室 舞蹈/ 太極/ 瑜珈/ 普拉提
壁球場 壁球
祁廉桐游泳池 50米室外游泳池 游泳
X座體育中心 禮堂 羽毛球/ 手球/ 室内五人制足球
健身室 健身訓練
25米室內游泳池 游泳
九龍塘聯福道
聯校運動中心 400米全天候跑道 田徑訓練
標準草地足球場 足球
多用途球場 籃球/ 排球/ 手球/ 五人足球
高爾夫球練習場 高爾夫球
網球場 網球